Το όνομά σου είναι Ελλάδα
C.1929 | Το όνομά σου είναι Ελλάδα : 1
Κωδικός: C.1929

Το όνομά σου είναι Ελλάδα

Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Λαογραφικά στοιχεία της Ελλάδας όλων των γεωγραφικών Διαμερισμάτων της με παροιμίες, παραμύθια, θρύλους και παραδόσεις, ήθη και έθιμα, τραγούδια, μαζί με ένα όμορφο φωτογραφικό υλικό και κούκλες που φορούν τις τοπικές σχολές.
Δίγλωσση έκδοση στα Ελληνικά και Αγγλικά.

34,50 €