Αγία και Μεγάλη εβδομάδα
C.2186 | Αγία και Μεγάλη εβδομάδα : 1
Κωδικός: C.2186

Αγία και Μεγάλη εβδομάδα

Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Περιέχει την πλήρη Ακολουθία κάθε ημέρας χωρίς συντμήσεις και παραπομπές. Είναι μια εύχρηστη έκδοση, με ευανάγνωστα στοιχεία. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα των φιλακόλουθων χριστιανών.

12,50 €