Αγία και Μεγάλη εβδομάδα μετά της Κυριακής του Πάσχα
C.2418 | Αγία και Μεγάλη εβδομάδα μετά της Κυριακής του Πάσχα : 1
Κωδικός: C.2418

Αγία και Μεγάλη εβδομάδα μετά της Κυριακής του Πάσχα

Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Περιέχει την πλήρη Ακολουθία κάθε ημέρας χωρίς συντμήσεις και παραπομπές. Είναι μια εύχρηστη έκδοση, με ευανάγνωστα στοιχεία. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα των φιλακόλουθων χριστιανών.

9,50 €